MAS


Bli MAS venn

 

Om MAS.

Jeg har jobbet som ergoterapaut i primærhelsetjenesten siden 1993.

Jeg jobber for at brukere med funksjonshemning kan bli boende i eget hjem, på egne premisser og leve et aktivt liv ut i fra de forutsetningene den enkelte har.

Jeg har ved flere anledninger motivert og hjulpet brukere til å melde seg på kurs ved MAS. Jeg har erfart at de via engasjementet der har fått brutt en isolert tilværelse og fått et meningsfyllt liv, som igjen gir bedre helse og økt livskvalitet.

For yngre personer som ikke kan være i jobb er det få aktivitetstilbud og jeg ser av den grunn viktigheten av at MAS kan opprettholdes og få videre støtte til drift.

Mvh.

Ergoterapaut 

En MAS-elevhistorie

Hei!

Som bruker av Malmøgaten Aktivitetsenter (MAS) er jeg blitt bedt om å si noe om hvordan jeg kom i kontakt med MAS, og hvilket utbytte jeg har hatt av tilbudene jeg har fått der.

Jeg fikk første gang vite om MAS via en bekjent som hadde gått der i 3 semestre, og som hadde mye positivt å si både om stedet, lærerne, tilbudet og sitt eget personlige utbytte av tiden der.

Selv kom jeg dit første gang i mars 2002. Jeg hadde da hatt ca et års opphold på institusjon.

Jeg trengte sosial omgang mer enn hva jobben min kunne tilby, og fordi håndverksaktiviteter alltid har vært min store interesse, var det naturlig å se på MAS som førstevalg. Jeg fikk tilbud om flere aktiviteter, men valgte vev og senere toving, noe jeg har hatt mye glede og utbytte av.

Med god opplæring av vennlige og dyktige lærere ble jeg etterhvert i stand til å mestre de to aktivitetene på en slik måte at jeg også kunne jobbe selvstendig og få brukt min egen kreativitet. De som jobber der, har en form som gjør at jeg aldri har kjent meg forlegen eller dum når jeg har stått fast – jeg har til tider dårlig konsentrasjon og kan stå fast på ting jeg egentlig mestrer. Da har det alltid vært en der som det har gått an å spørre, og som har loset meg videre i arbeidsprosessen. Resultatet har blitt et produkt jeg har kunnet være stolt av, og som har gitt meg tilbake den selvtilliten jeg til tider har manglet.

Etter ca 5 år har jeg måttet slutte i min vanlige jobb. I tiden etterpå har MAS vært et enda viktigere punkt i livet mitt, både for min psykiske og fysiske helse og ikke minst som en betydningsfull del av mitt sosiale liv.

Når det gjelder det siste, er ikke lærerne bare faglig dyktige. De har også en evne til å se hver enkelt som et individ på en slik måte at det kan skape et sosialt miljø som er trygt og inkluderende for den enkelte og samlende for hele gruppa av elever.

I tillegg til undervisningen arrangeres det også aktiviteter utenfor huset. Den årlige turen «ut i det blå» er for meg en hyggelig opplevelse, både fordi reisemålet og opplegget alltid er interessant, og fordi jeg da får snakke med andre som jeg ellers kan ha lite kontakt med. Dessuten er dette den turen jeg har råd til i løpet av året, da min økonomi ikke tillater de store utskeielsene.

Mitt ønske er at jeg, og flere i min situasjon, skal kunne fortsette å bruke MAS som et sted for egenutvikling og felles glede og nytte.

Med vennlig hilsen :)

En MAS-pårørendehistorie

Til MAS

Jeg vil med dette komme med ros og takk til dere på MAS som har gitt min kone anledning til å utvikle seg hos dere, med diverse håndarbeid, maling og sosial støtte i mange år, fra 1993 og frem til i dag.

Hun har utviklet seg fra å være en tilbaketrukket, innesluttet person, noe som legen hennes ikke gjorde bedre med alle medisiner han ga henne for å «dempe» ryggplager og reumatiske smerter, til å bli en meget sosial og kunstnerisk, ikke minst med malepenselen.

Vi oppdaget noe seint at legens beste venn, reseptblokken, var i ferd med å ta min kone ifra oss.

Hun ble sløvere for hver dag som gikk og sov det meste av døgnet, takket være overforbruk av smertestillende medisin i mange år.

Hun sliter fortsatt med smertene sine, men pillene ble byttet ut med en positiv hverdag på MAS, som består av porselens-, tre-, portrett- og lerret-maling, noe vi i familien er meget imponert av.

Hun er i dag så dyktig at det er gøy å se hvilken utvikling hun har hatt, takket være dere på MAS.

Vi har vært gift i over 42 år, og ser man tilbake, er det ikke tvil om hva MAS har betydd for oss.

 

Med vennlig hilsen.