MAS


Bli MAS venn

 

280208 145 - Kopi

Om oss

MAS en stiftelse og et aktivitetsenter for fysisk funksjonshemmede og personer i psykiatrisk ettervern. Over 80 % av de ca. 90-100 elevene er innen psykiatrien. Elevene er primært kvinner i alderen 18 -65 år, men vi vil gjerne at flere menn skal søke. Vi har de siste årene fått en større andel kvinner med minoritetsbakgrunn.

Undervisningen skal gjennom et trygt stabilt miljø ta sikte på å

–              oppøve elevens ferdigheter

–              stimulere deres kreativitet

–              styrke deres selvfølelse og muligheter for kontakt med samfunnet for øvrig

–              gi eleven sosial trening

–              virke som ledd i elevens rehabiliteringsprosess ved utstrakt hjelp til selvhjelp

–              å bryte en isolert tilværelse

–              gi elevene en verdig hverdag

MAS ønsker å være et inkluderende, kreativt og selvutviklende miljø. Dette gjør at mange av våre elever finner en trygghet, øker selvtilliten og kommer tilbake til et ”normalt” fungerende liv og blir bedre integrert i samfunnet. Noen klarer også med støtte fra MAS, å fullføre en skolegang, en utdannelse eller fungere i en jobb- situasjon. Andre opplever at det å mestre sin egen hverdag er den største seier.

For mange av elevene er de ansatte ved MAS primærkontakten som de deler hverdagens gleder og sorger med. Gjennom sin deltagelse i MAS opplever mange for første gang på lenge en hverdag fylt av positive opplevelser.

Behovet er stadig økende og dessverre er etterspørselen mye større enn tilbudene og flere står på venteliste.