MAS


Bli MAS venn

 

Krokbragd

Vev

«Å veve er å leve»

På vevkurset kan du lærer nesten alt innen vev-teknikker. Vi har mange Monica-vever(bordvever), flere store gulv-vever og noen oppstadvever. Vi har også mange som vever billedvev på små og store rammer.

De som velger å jobbe med flatvev utforsker forskjellig
bindingslære som kypert, rosebragd og krokbragd for å nevne noen.

Andre velger å jobbe med tradisjonell billedvev, med ferdige
kartonger, mens andre igjen velger å utforske hvilke muligheter som finnes og
jobber med egne tegninger som utgangspunkt.

Hva gjør vi med de vevde stoffene? Lager fine løpere,
spisebrikker eller vesker for å nevne noe. Her er det bare fantasien som setter
grenser!

Dette er et kurs vi har undervisning i hele uken og har derfor mange elever.

Det er et spennende, kreativt kurs med et nivå fra nybegynnere til de med lang veverfaring.